Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

termpapers [2008/01/03 21:24]
prezzey
termpapers [2008/03/17 20:28] (current)
prezzey mi/más biblio
Line 25: Line 25:
(lesz pl. szó a választási eredmények előrejelzéséről a négy alapművelet segítségével, meg az állambiztonsági tisztek pályamotivációiról önéletírásaik alapján, stb.) (lesz pl. szó a választási eredmények előrejelzéséről a négy alapművelet segítségével, meg az állambiztonsági tisztek pályamotivációiról önéletírásaik alapján, stb.)
 +
 +=====2008=====
 +
 +* a [[Mi/Más]] konferenciaelőadásom annotált bibliográfiája (lesz, amikor fölteszem, még a héten valamikor IJ"H)
=====2007===== =====2007=====
 
termpapers.1199424243.txt.gz · Last modified: 2008/01/03 21:24 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki