Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:publikacios_jegyzek [2008/05/08 18:40]
prezzey
misc:publikacios_jegyzek [2008/06/03 18:43] (current)
prezzey újak
Line 29: Line 29:
===== Egyéb előadások ===== ===== Egyéb előadások =====
-Takács, B. (elfogadva): //Konstrukciók a tipikus és atipikus nyelvtanelsajátításban.// Pénteki Erasmus előadások, ELTE BTK, Budapest.+Takács, B. (2008): //Konstrukciók a tipikus és atipikus nyelvtanelsajátításban.// Pénteki Erasmus előadások, ELTE BTK, Budapest.
===== Poszterek ===== ===== Poszterek =====
-**Takács, B.** (elfogadva): //Konstrukciós hálózatok - egy új eszköz a pszicholingvisztikában.// A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza. [[abs_mpt2008|Absztrakt]]+**Takács, B.** (2008): //Konstrukciós hálózatok - egy új eszköz a pszicholingvisztikában.// A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza. [[abs_mpt2008|Absztrakt]]
 
misc/publikacios_jegyzek.1210297214.txt.gz · Last modified: 2008/05/08 18:40 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki