Publikációs jegyzék

Az angol nyelvű absztraktok az angol nyelvű irodalomjegyzékben vannak belinkelve. Ami angolul van, de legalább az absztraktjának van magyar fordítása, az viszont ebben a listában is megtalálható.

Cikkek

Takács, B. (2007): Language in Autism - A Case for Construction Grammar. In: The Praise of Medley 2. Essays by the students of Erasmus College. Budapest: Erasmus Kollégium Egyesület. Absztrakt

Ivády, R. E., Takács, B., Pléh, Cs. (2007): Tudatelmélet és idegennyelv-elsajátítás: városi legenda vagy valódi kapcsolat? In: Mund, K., Kampis, Gy. (szerk.): Tudat és elme. Budapest: TypoTeX.

Konferenciaelőadások

Takács, B. (2008): Érdekes-e a nyelvtanelsajátítás autizmusban? Erasmus Kollégium Nyelvészet és Nyelvfilozófia Konferencia, Budapest. Absztrakt

Takács, B. (2008): A másság és a tolerancia végső határai. Mi/Más Konferencia a toleranciáról, Eger. Absztrakt

Takács, B. (2007): Syntactic Patterns in Autism. MEi: CogSci Student Conference, Vienna.

Takács, B., Ivády, R. E. (2006): Autisztikus, vagy mégsem? Baron-Cohen személyiségváltozóinak kritikai elemzése magyar adatok alapján. Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest.

Ivády, R. E., Takács B., Pléh, Cs. (2006): Tudatelmélet és idegennyelv-elsajátítás: városi legenda vagy valódi kapcsolat? Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest.

Takács, B., Ivády, R. E. (2006): Autisztikus vonások mérése normál populáción: mítosz vagy valóság? Előadás, MAKOG 2006, Tihany. Absztrakt

Ivády, R. E., Takács, B. (2006): Tudatelmélet és idegennyelv-elsajátítás: városi legenda vagy valódi kapcsolat? Előadás, MAKOG 2006, Tihany. Figyelem: az absztraktfüzetben hibásan szerepel! Absztrakt

Takács, B. (2005): A férfi, a nő és a csodadoktor – avagy Baron-Cohen személyiségelméletének viszonya más személyiségjellemzőkhöz. Pszinapszis 2005 diákelőadás, Budapest.

Egyéb előadások

Takács, B. (2008): Konstrukciók a tipikus és atipikus nyelvtanelsajátításban. Pénteki Erasmus előadások, ELTE BTK, Budapest.

Poszterek

Takács, B. (2008): Konstrukciós hálózatok - egy új eszköz a pszicholingvisztikában. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza. Absztrakt

 
misc/publikacios_jegyzek.txt · Last modified: 2008/06/03 18:43 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki