Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:mimas_absztrakt [2008/03/17 20:36]
prezzey created
misc:mimas_absztrakt [2008/03/17 20:38] (current)
prezzey
Line 4: Line 4:
__Kulcsszavak:__ bioetika, diagnózis, tolerancia, szubkultúrák, otherkin __Kulcsszavak:__ bioetika, diagnózis, tolerancia, szubkultúrák, otherkin
- 
- 
__Absztrakt:__ __Absztrakt:__
Line 14: Line 12:
Takács Boglárka az ELTE pszichológia és elméleti nyelvészet szakos végzős hallgatója. Szűkebb szakterülete a kísérleti fejlődés-pszicholingvisztika, de emellett érdekli a tudomány tágabb társadalmi kontextusa is, különös tekintettel az új technológiák által felvetett etikai kérdésekre. Takács Boglárka az ELTE pszichológia és elméleti nyelvészet szakos végzős hallgatója. Szűkebb szakterülete a kísérleti fejlődés-pszicholingvisztika, de emellett érdekli a tudomány tágabb társadalmi kontextusa is, különös tekintettel az új technológiák által felvetett etikai kérdésekre.
 +
 +__Letölthető dolgok:__
 +
 +  * fóliák PDF (hamarosan!)
 +  * annotált bibliográfia (hamarosan!)
 +
 +(meg lesz cikk is, ha minden igaz...)
 
misc/mimas_absztrakt.txt · Last modified: 2008/03/17 20:38 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki