Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:abs_nynyny08 [2008/04/22 09:28] (current)
prezzey created
Line 1: Line 1:
 +======"Semmi sincs úgy"======
 +"Semmi sincs úgy" - Az Erasmus Kollégium Nyelv - nyelvfilozófia - nyelvi ismeretterjesztés és Kortárs morálfilozófia kutatócsoportjának konferenciája
 +
 +2008 április 29.
 +
 +[[http://www.nytud.hu/program/erasmus08.html|Weblap]]
 +
 +=====Absztrakt=====
 +
 +Az autizmus-kutatásban egészen a közelmúltig igen kevés hangsúlyt kapott a nyelvtan-elsajátítás tanulmányozása; a legtöbb pszicholingvisztikai jellegű vizsgálat a pragmatikára koncentrált. Ennek az az oka, hogy az uralkodó elképzelések szerint autizmusban a nyelvtan elsajátításának nincsenek sajátos jellemzői, legfeljebb a specifikus nyelvi zavarban (SLI) mutatott klinikai kép enyhébb változatáról beszélhetünk. A konstrukcionista megközelítés elvi alapon valószínűsíti az autizmus-specifikus nyelvtanelsajátítás-mintázatok meglétét — az előadás bemutatja az érveket, valamint adatokkal is szolgál.
 
misc/abs_nynyny08.txt · Last modified: 2008/04/22 09:28 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki