Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:abs_makog06_2 [2008/03/17 20:49] (current)
prezzey created
Line 1: Line 1:
 +======Tudatelmélet és idegennyelv-elsajátítás: városi legenda vagy valódi kapcsolat? (absztrakt)=====
 +__Hivatkozás:__ Ivády, R. E., Takács, B. (2006): //Tudatelmélet és idegennyelv-elsajátítás: városi legenda vagy valódi kapcsolat?// Előadás, MAKOG 2006, Tihany. Figyelem: az absztraktfüzetben hibásan szerepel!
 +
 +__Absztrakt:__
 +
 +Az idegen-nyelv elsajátítás körében szélesen kutatott téma, hogy mely kognitív tényezők azok, amelyek segítik és melyek azok, amelyek akadályozzák az idegen nyelvtanulását. A hihető kandidátusok között megjelent a munkamemória, főleg a fonológiai hurok (Gathercole & Baddeley, 1993), de nem kevésbé hihető a végrehajtó funkciók szerepe sem. Szintén alátámasztottnak látszik a procedurális memória érintettsége, a nyelvtannal való kapcsolatán keresztül (Németh et al 2003). Az empátiás képesség kilóg a sorból abban az értelemben,
 +hogy az idegennyelv-elsajátítással való kapcsolata városi legendának tűnik csupán. A vizsgálat célja kettős egyrészt Baron-Cohen (2005) Olvasás a Szemekből (RMET) tesztjének magyar adaptálásának kezdeteit mutatja be és az eközben felfedezett kapcsolatát az idegennyelv- elsajátítással. A RMET fordítása során többször is teszteltük az eredményeket kisebb mintákon, valamint kétnyelvűekkel töltettük ki a tesztet. Úgy tűnik, a fordítás megbízhatóan tükrözi az angol eredetit. Egyetemistákkal felvett RMET, empátiateszt, MENYÉT (Nyelvérzékmérő teszt), RAVEN és attitűd kérdőívek alapján azt mondhatjuk, hogy az empátia fontos meghatározója a nyelvelsajátításnak, a kognitív tényezőkön túl is.
 
misc/abs_makog06_2.txt · Last modified: 2008/03/17 20:49 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki