Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:abs_makog06_1 [2008/03/17 20:46] (current)
prezzey created
Line 1: Line 1:
 +=====Autisztikus vonások mérése normál populáción: mítosz vagy valóság? (absztrakt)=====
 +__Hivatkozás:__ Takács, B., Ivády, R. E. (2006): Autisztikus vonások mérése normál populáción: mítosz vagy valóság? Előadás, MAKOG 2006, Tihany.
 +
 +__Kulcsszavak:__ autizmus-spektrum, rendszerezés, empatizálás, személyiségdimenziók
 +
 +__Absztrakt:__
 +
 +Simon Baron-Cohen és kutatócsoportja a közelmúltban több tesztet is kifejlesztett, elméletük szerint az autisztikussághoz kapcsolható személyiségvonások mérésére. Szándékuk többek között az, hogy megállapítható legyen, kik azok a szülők, akik nagyobb valószínűséggel hoznak a világra autizmussal élő gyermekeket.
 +
 +Magyar egyetemista és végzős középiskolás mintákon felvett adataink abba az irányba mutatnak, hogy a Baron-Cohen által ezidáig ismertetett, normál populáción talált összefüggések megbízhatóan reprodukálhatóak: a rendszerezés magasabb szintje inkább a férfiakra, reál érdeklődésűekre, míg az empatizálás (a hagyományos empátiafogalom tudatállapot-tulajdonítási keretben történő újraértelmezése) magasabb szintje inkább a nőkre, humán érdeklődésűekre jellemző. Viszont autizmussal élő gyermekek szüleivel folytatott
 +vizsgálatunk eredményei, valamint számos közvetett bizonyíték alapján úgy tűnik, a tesztek (különösen a rendszerezés-teszt) nem feltétlenül azt mérik, amire szánták őket, és a tapasztalt összefüggések habár fennállnak, mégsem köthetőek közvetlenül és kultúrafüggetlenül az autizmushoz.
 +
 +Kitérünk arra, mi okozhatta az eredeti brit vizsgálatokhoz képest tapasztalt eltéréseket, megvizsgáljuk a humán és reál érdeklődés autisztikussággal való kapcsolatát, és mindezek alapján felvázoljuk Baron-Cohen adatainak egy lehetséges alternatív értelmezését is.
 
misc/abs_makog06_1.txt · Last modified: 2008/03/17 20:46 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki