Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:abs_erasm07 [2008/04/13 13:37]
prezzey
misc:abs_erasm07 [2008/04/13 13:38] (current)
prezzey
Line 21: Line 21:
Ez az elméleti cikk megkísérli röviden megmutatni, hogy az autizmus-kutatás jelenlegi Ez az elméleti cikk megkísérli röviden megmutatni, hogy az autizmus-kutatás jelenlegi
főárama a nyelvet oly módon képzeli el, amely nem összeegyeztethető a jelenleg rendelkezésre álló empirikus adatokkal, és ez a balszerencsés tényállás jelentősen hátráltatja a főárama a nyelvet oly módon képzeli el, amely nem összeegyeztethető a jelenleg rendelkezésre álló empirikus adatokkal, és ez a balszerencsés tényállás jelentősen hátráltatja a
-nyelvtan-elsajátítás autizmusban történő tanulmányozását. Három fontos témát azonosítunk és tárgyalunk: a nyelvtani zavar nélküli alcsoportok kérdését, a károsodás speci- +nyelvtan-elsajátítás autizmusban történő tanulmányozását. Három fontos témát azonosítunk és tárgyalunk: a nyelvtani zavar nélküli alcsoportok kérdését, a károsodás specifikus mintázatainak meglétét és a tágabb autizmus-fenotípus természetét. Ezek alapján
-fikus mintázatainak meglétét és a tágabb autizmus-fenotípus természetét. Ezek alapján+
röviden áttekintjük a meglévő irodalmat, és megmutatjuk, hogy a transzformációs-generatív grammatika bővebb előfeltevései - amelyeket számos kutató axiómákként kezel röviden áttekintjük a meglévő irodalmat, és megmutatjuk, hogy a transzformációs-generatív grammatika bővebb előfeltevései - amelyeket számos kutató axiómákként kezel
- még ezen kutatók adatainak felhasználásával sem tarthatóak fenn; és hogy ezek az - még ezen kutatók adatainak felhasználásával sem tarthatóak fenn; és hogy ezek az
 
misc/abs_erasm07.txt · Last modified: 2008/04/13 13:38 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki