Language in Autism: A Case for Construction Grammar

Takács, B. (2007): Language in Autism - A Case for Construction Grammar. In: The Praise of Medley 2. Essays by the students of Erasmus College. Budapest: Erasmus Kollégium Egyesület.

Download!

Abstract in English

This theoretical paper briefly attempts to show that the current mainstream of autism research is conceptualizing language in a way that is at odds with currently available empirical data, and that this unfortunate fact considerably hinders investigations into the acquisition of grammar in autism. Three important issues are identified and discussed: the existence of subgroups with no grammatical impairment, the possibility of specific patterns of impairment and the nature of the broader autism phenotype. A short literature review aimed at these points shows that the broader assumptions of transformational-generative grammar, treated as axioms by many researchers, are not borne out even on the basis of their own data; and that these assumptions actively hinder further examination. A broader constructionist approach is shown to provide a better fit to currently available data and offer new inspiration.

Abstract in Hungarian

Ez az elméleti cikk megkísérli röviden megmutatni, hogy az autizmus-kutatás jelenlegi főárama a nyelvet oly módon képzeli el, amely nem összeegyeztethető a jelenleg rendelkezésre álló empirikus adatokkal, és ez a balszerencsés tényállás jelentősen hátráltatja a nyelvtan-elsajátítás autizmusban történő tanulmányozását. Három fontos témát azonosítunk és tárgyalunk: a nyelvtani zavar nélküli alcsoportok kérdését, a károsodás specifikus mintázatainak meglétét és a tágabb autizmus-fenotípus természetét. Ezek alapján röviden áttekintjük a meglévő irodalmat, és megmutatjuk, hogy a transzformációs-generatív grammatika bővebb előfeltevései - amelyeket számos kutató axiómákként kezel - még ezen kutatók adatainak felhasználásával sem tarthatóak fenn; és hogy ezek az előfeltevések aktívan hátráltatják a további vizsgálódást. Megmutatjuk, hogy egy tágabb értelemben vett konstrukciós megközelítés jobban illeszkedik a meglévő adatokhoz, és új inspirációval is szolgál.

Blurb

Bogi Takács (1983): Studying theoretical linguistics and psychology (with a specialization in experimental and cognitive psychology) at Eotvos Lorand University, Budapest, she also spent a semester each at the Universities of Vienna and Tromsø. Her main field of interest is experimental developmental psycholinguistics. She has been a member of Erasmus College since 2006.

Takács Bogi (1983): Az ELTE hallgatója elméleti nyelvészet és pszichológia szakon (kísérleti és kognitív pszichológia szakirány). Egy-egy szemesztert vendéghallgatóként a Bécsi és a Tromsøi Egyetemen is eltöltött. Legfőbb érdeklődési köre a kísérleti fejlődés-pszicholingvisztika. 2006 óta az Erasmus Kollégium Tagja.

 
misc/abs_erasm07.txt · Last modified: 2008/04/13 13:38 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki